Bytte av 72pin connector

Hva som trengs:

  • Stjerneskrutrekker (Phillips).
  • Ny 72pin Connector.
  • Renseveske for kretskort.
  • Q-tips eller antistatisk papir.

Når det arbeides med elektronikk bør man bruke en håndlenke som er jordet, gjerne en antistatisk matte også.
Bildene er klikkbare for detaljer.

Snu din NES oppned og skru løs de 6 stk. skruene som holder toppdelen fast (merket med røde piler).

Skru løs 7 stk. skruer som holder metalldekselet som skjermer mot elektrisk støy (merket med røde piler).

Skru løs 6 stk. skruer som holder «vuggen» som spillkassettene skyves inn i.
Skru deretter løs de 2 siste skruene som holder hovedkortet på plass (merket med røde piler).
Lirk «vuggen» ut mot fronten av NES’en (merket med røde piler).
Hovedkortet skal nå være løst og connectoren skal kunne tas av.

Press/skyv connectoren av hovedkortet ved hjelp av tommlene på hver side av connectoren.
Rens deretter kontaktpinnene på hovedkortet, bruk Q-tip eller antistatisk papir og renseveske.
Husk kontaktpinnene på undersiden av kortet også.
Jeg har valgt å løsne den blå pluggen (høyre side), da det gjør at man kan snu hovedkortet slik at det blir enklere når kontaktpinnene på undersiden skal renses.

Da gjenstar det bare å sette på den nye Connectoren og skru i sammen maskinen.
Sørg for at kontaktpinnene på connectoren sitter overens med de på hovedkortet.
«Vuggen» som spillkassettene sitter i kan være litt vanskelig a få på plass, det skal ikke være noe glippe mellom «vuggen» og hovedkortet.

HUSK Å RENS SPILLENE!!!
Hvis man bruker de gamle «møkkete» spillene i den nye connectoren så vil det ikke ta lang tid før man får problemer igjen.

Shopping Cart